NAPREDNI KURS FOTOGRAFIJE

Završili ste osnovni ili individualni kurs
Želite da podignete svoje znanje na viši nivo
  • Svima koji su završili osnovni ili individualni kurs
  • Svima gde procenim da im predznanje ima nivo osnovnog kursa