Sajt po
Vašoj meri
Vaš sajt je jako bitan za prezentaciju Vašeg biznisa i pronalaženja klijenata
Sajt po Vašoj meri
18—23
Estetska rešenja i funkcionalnost uskladjeni prema Vašim potrebama
Dizajn&
Moć
DIZAJN POJEDINAČNIH STRANICA
Svaka stranica treba da ima lep dizajn , jednostavan, lako prepozbatljiv i prijemčiv od strane klijenata.
Dizajn
Kompletan dizajn sajta uključuje nekoliko elemenata.
LOGO
Dizajn logoa koji će odmah predstaviti Vaš biznis.
SINHRONOST CELOG SAJTA
Povezanost svih stranica i lako prelaženje sa jedne oblasti na drugu.
> 10000
1289
sati da bi se došlo do istinskog kvaliteta
Pikseli bi mogli biti ovaj blok, ali ne
Moj omiljeni broj iz nekog meni poznatog razloga
Činjenice
818
> 10000
sati da bi se došlo do poverenja klijenta
18—
—23
+
2021
2018
2023
2021
2019
Ovo nisu svi naši projekti. Neki klijenti ne žele da se objavljuju njihovi podaci.
Projekti od 2018 do 2023: samo neki od projekata koje smo radili
Projekti
Put do cilja
Uradimo
to
01 — Postavljanje cilja
Počinjemo tako što prvo utvrdimo Vaše poslovne potrebe i želje koje treba utkati u Vaš sajt. U odnosu na to pravimo projektni plan i određujemo vremenske rokove izrade sajta.
06 —
Gotov sajt
Pred Vama je lep i funkcionalan sajt koji odgovara Vašem biznisu kao i Vašim sadašnjim i budućim klijentima.
02 —
Analiza
Na osnovu Vašeg biznisa, analize tržišta i trendova programiranja web sajtova pravimo idejno rešenje Vašeg sajta.
04 — Izrada
Po određivanju cilja, urađene analize i usaglašenog dizajna pristupamo izradi sajta, uz stalan kontakt sa Vama.
05 —
Kvalitet sajta
Po završetku sajta 7 - 10 dana ostavljamo na proveru kompletnog sajta kao i izmenama koje eventualno želite da unesemo, kako bi sve funkcionisalo kvalitetno.
03 —
Dizajn
Naš dizajnerski tim kreira rešenje u skladu sa najnovijim trendovima i u skladu sa Vašim ciljevima kako bi se poboljšao imidž brenda.
Voleli bismo da nam se javite.
Hajde da radimo zajedno!
u
kontaktu
Budimo
rankonikon1@gmail.com
+381 65 96 08008