NAPREDNI KURS FOTOGRAFIJE

Završili ste osnovni ili individualni kurs
Želite da podignete svoje znanje na viši nivo
Kome je namenjen kurs?
 • Svima koji su završili osnovni ili individualni kurs
 • Svima gde procenim da im predznanje ima nivo osnovnog kursa
Opis kursa
Rad u grupi ili 1 : 1 u terminima po dogovoru
 • Posle prijave analiziram Vaših 10 fotografija da dobijem uvid u nivo Vašeg znanja
 • Niste morali kod mene završiti osnovni kurs
 • Snimanje kompleksnijih stvari (dogadjaji, predstave, koncerti...)
 • Poseban pristup snimanjima portreta…
 • Snimanje tema koje Vas interesuju
Metodologija učenja
Kroz malo teorije i puno prakse do odlicnih fotografija.
 • Puno praktičnog rada jer se na greškama najbolje uči.
 • Insistiranje da pokažete svoje ideje i radite, a ne samo da slušate teoriju
 • Naučići Vas da razmišljate i vidite kadar pre nego stisnete okidač…
 • Naučićete da pridjete ljudima …
 • Naučićete da se ponašate u raznim situacijama pri snimanju
 • Stalna analiza snimljenih fotografija i ispravljanje grešaka ...
Trajanje kursa
• Kurs traje 18 sati ( 6 x 3 sata ).
• 0,5 sati teorija – 1,5 sati praktican rad + 1 sat analize fotografija
• Radnim danima ili vikendom u zavisnosti od Vaših mogućnosti.
Cena kursa
Kurs možete platiti u gotovini , ali i preko računa (pre početka kursa ili na prvom času)
 • 29.000,oo dinara za rad 1 : 1 (individualno)
 • 25.000,oo dinara ( grupa 3-4 polaznika )