Laboratorijske analize
Molimo Vas da nam dostavite rezultate dole navedenih analiza uz anketu koju popunite na sajtu
Rezultate pošaljite na e-mail diastansr@gmail.com
Alanin aminotransferaza
Aspartat aminotransferaza
Kreatinin
Holesterol
Glukoza
Trigliceridi

Glikozilirani hemoglobin A1c
ili glukozilirani hemoglobin A1c
C-peptid
Insulin

Prolaktin
FSH - folikulo stimulirajući hormon
LH - Luteinizirajući hormon
Testosteron
Slobodni testosteron
Estradiol
SHBG Blood Test
Kontakt
  • Telefon za informacije +381693888888
  • Viber - Whatsapp - Telegram +381659608008
  • E-mail diastansr@gmail.com
Pitanja i odgovori