Kurs Photoshop

Osnovni nivo

• Za osnovni nivo kursa vam nije potrebno nikakvo predznanje..
• Osnovne funkcije Photoshopa – alatke za rad, RAW obrada fotografija, osnovne metode retuširanja fotografije… .

• Broj polaznika u grupi je maksimalno 5.

• Oprema: laptop sa Photoshop CS6 ili novijom verzijom.

Napredni nivo

• Nadogradnja znanja osnovnog kursa.
• Upoznaćete se sa novim alatima i kompleksnijim tehnikama obrade fotografije, montaže … 
• Broj polaznika u grupi je maksimalno 5.

• Oprema: laptop sa Photoshop CS6 ili novijom verzijom.

Trajanje kurseva

• 4 radionice u trajanju od po 3 sata.
• Radionice se održavajuu terminima po dogovoru sa grupom .

Cena kursa

• 7.000 dinara jedan kurs .
• Za uplate oba kursa odjednom  – 13.000 dinara.
• Moguće je i plaćanje preko računa firme.

• Individualno pohadjanje kursa – 14.000 dinara po kursu.